Ta witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania wyświetlanych stron dla indywidualnych użytkowników. Z takich technologii mogą też korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.
Menu g?ówne
AparatyFOTORECENZJE

[ recenzje - strona główna | nowe | najpopularniejsze | najlepiej oceniane | losowo ]

   specyfikacja Olympus SP-570 UZ      recenzje (19)      ceny   
  najpopularniejsze

aparaty cyfrowe / Olympus

Olympus SP-570 UZ


wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  9
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
producent : Olympus
recenzje : 19
(szczegóły)
obiektyw/ogniskowa26 - 520 mm
obiektyw/przysłonaF2.8 - F4.5
matryca/pikseli10,7
ISOAuto,ISO 50-3200,ISO 6400 (technologia BrightCapture, niepe?na rozdzielczo??)
czasy migawki1/2 s - 1/2000 s
LCD2,7-calowy
karty pamięcixD-Picture Card
Recenzje


[ Recenzje | szczegóły oceny | prośba o zmianę opisu | błędny link | napisz własną recenzję
i dodaj ocenę
]

W sumie 19 recenzji


  autor: Pawel
  email widać po zalogowaniu
  30-12-2011
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  8
jakość wykonania :  2
zdjęcia :  8
cena/możliwości :  8
ocena globalna :  7
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Jestem fotoamatorem od czasów szko?y ?redniej. Fotografuj? wszystko w zale?no?ci od potrzeb i to co mi si? w danej chwili spodoba?o. Makro, uroczysto?ci rodzinne, rodzina,turystyka, widoki, architektura...
Zalety:
Du?y zoom, rozdzielczo??, mo?liwo?? wykonania zdj?? w zale?no??i od w?asnych ustawie?, uniwersalne zasilanie - akumulatorki, baterie (gdy akumulator "padnie" a nie ma w pobli?u mo?liwo?ci pod?adowania- mia?em taki przypadek), aparat ot taki dla pstrykacza bez szczególnego ukierunkowania tematycznego.
Wady:
Produkt obliczony na krótkie u?ytkowanie (?). Po trzech latach eksploatacji konieczno?? naprawy uk?adu zoom-u i prze??cznika trybu fotografowania - koszt 490 z? a aparat kosztowa? ca 800 z?, drogie karty pami?ci,ma?a jasno?? obiektywu.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Mia?em i mam Praktica supet TL,(obietywy "portretówka", szerokokatny,standardowy o jasno?ci 1,8, pier?cienie do makro, statyw,lampa) oraz pentacon elektra (pó?automat). Niezawodne.
Podsumowanie:
Aparat funkcjonalny ale wida? zawodny po krótkim okresie w?a?ciwego u?ytkowania.Mo?e dlatego ?e to Made in Korea? Drogie i d?ugi okres napraw (nie wszyskie zak?ady chcia?y naprawi? -dost?p do cz??ci. W sumie niez?y lecz oby nie przytrafi?a si? awaria bo wtedy...

 

  autor: Hiup
  23-11-2010
wyposażenie w funkcje :  9
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  9
zdjęcia :  8
cena/możliwości :  10
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? amatorsko od 1983 roku. G?ówne tematy: architektura, pejza?e, czasem macro. Raz na jaki? czas reporta?.
Zalety:
- du?o funkcji - bracketing - du?a rozpi?to?? zoom - od tele do macro z szerokok?tnym daj?cym lekki efekt rybiego oka - ekonomiczne zasilanie - 2 tygodnie wakacji z jednym kompletem akumulatorów AA - stosunkowo niskie szumy przy zdj?ciach nocnych - r?czne ustawianie ostro?ci - jasny wy?wietlacz - dobra ergonomia obudowy - przyzwoite macro - opcja panorama przy oryginalnych kartach xD Olympusa
Wady:
- wolny zoom - problem z ostrzeniem pod s?o?ce - "zaj?czki" w obiektywie przy robieniu zdj?? pod ?wiat?o - upierdliwy "Manual focus" - podatny na zarysowania wy?wietlacz - blokada zoomu przy nie zdj?tej za?lepce i konieczno?? ponownego 2-krotnego w??czenia aparatu - pomimo za?o?enia pier?cienia praktycznie niemo?liwe stosowanie filtrów (filtr blokuje zooma, a wszelkie efekty psuje automatyka bieli)
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
cyfrowe: Olympus C-750UZ, C-760UZ, Sony Alpha 100, Fujifilm Finepix S5200, HP Photosmart 850
Podsumowanie:
Aparat udany, ale nie nadaje si? do fotografowania ludzi i obiektów w ruchu. Problemy z ostrzeniem przy s?abym ?wietle (jesienna szarówka) jak i pod ?wiat?o. Nienaturalne kolory zachodów i wschodów s?o?ca. Szeroki i d?ugi zoom daje spore mo?liwo?ci w warunkach miejskich i w plenerze. Do tego macro o sporych mo?liwo?ciach.

 

  autor: lewap
  email widać po zalogowaniu
  21-08-2009
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  10
ocena globalna :  10
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Makrofotografia, ptaki, portrety, pejza?e. Interesuj? si? fotografi? od wielu lat, ale tak naprawd? bawi? si? tym od 5 lat tj od czasu zakupu pierwszego aparatu cyfrowego :)
Zalety:
Intuicyjna obs?uga, super zoom, ?atwa mo?liwo?? po??czenia obiektywu z konwerterem makro DCR Raynox 250 - dos?ownie na wcisk - nie ma potrzeby stosowania przej?ciówek. ?wietne zdj?cia makro i supermakro, a z DCR i przy pe?nym zoomie zdj?cia wychodz? jak z obiektywu makro - problemem jest wtedy jedynie ma?a g??bia ostro?ci, ale to si? te? da ustawi?. Aparat jest ?wietny. Lampa b?yskowa jest bardzo mocna, a mo?liwo?ci ustawie? aparatu s? ogromne.
Wady:
U?ytkuj? aparat kilka miesi?cy i wi?kszych wad nie zauwa?y?em. Czasami zdarza si? jedynie przyblokowanie zooma, ale wystarczy poruszy? pokr?t?em w drug? stron? i si? odblokowuje. Prawd? mówi?c obawia?em si? tego pier?cienia, ale jestem zadowolony z niego. Prawd? mówi?c teraz jak mam okazj? mie? w r?kach inny aparat szukam pod?wiadomie zooma na obiektywie ;)
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Olympus C760UZ, wcze?niej g?upie jasie i Zenith XP12
Podsumowanie:
Aparat bardzo mi si? podoba i ?wietnie sprawdza w ró?nych warunkach. Polecam ten sprz?t ka?demu ?rednio zaawansowanemu amatorowi fotografii. W?a?ciwie jest to lustrzanka tylko nie ma wymiennego szk?a. Czy jest to wada? Moim zdaniem nie. Nie trzeba nosi? ze sob? szklarni a w ci?gu kilku sekund mo?na przestawi? aparat z fotografowania owada na kwiatku centymetr od nas do fotografii ptaka siedz?cego na drzewie w odleg?o?ci kilku metrów. Czego trzeba wi?cej?

 

  autor: Tomek
  09-07-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  7
cena/możliwości :  6
ocena globalna :  8
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? od wieeelu lat, a cyfrowo od 2005.
Zalety:
Najwi?ksz? zalet? tego aparatu jest "lustrzankowy" sposób obs?ugi przy jednoczesnych kompaktowych rozmiarach (mie?ci si? w kieszeni kurtki lub polara). Le?y bardzo dobrze w r?ce, wi?kszo?? czynno?ci jest wyci?gni?ta na przyciski i pokr?t?a, po wci?ni?ciu OK na ekranie LCD mamy panel kontrolny jak w lustrzance (obraz automatycznie przenosi si? na wizjer), gdzie poszczególne parametry np. czu?o??, czy tryb AF ustawiamy sobie pod?wietlaj?c je na ?ó?to i zmieniaj?c za pomoc? pokr?t?a steruj?cego. 4 przyciski s? przesuni?te na lew? stron? ekranu LCD dzi?ki czemu np. podgl?d zdj?? w??cza si? bardzo wygodnie. Zoom reguluje si? pokr?t?em w obiektywie (co prawda elektronicznym a nie mechanicznym, ale po chwili przyzwyczajenia u?ywa si? bardzo szybko i wygodnie). Sam ekran te? jest b. dobry i wyra?ny, zdj?cie powi?ksza si? równie? (a jak?e) pokr?t?em steruj?cym, gdyby ekran by? jeszcze odchylany by?by to pod wzgl?dem ergonomii aparat - idea?. Jest rozpoznawanie twarzy, jest stabilizacja mechaniczna - przyzwoita, cho? nie rzucaj?ca na kolana, jest RAW i tryby manualne P,A,S,M, oraz tryb GUIDE gdzie jest fajny bajer z podzia?em ekranu na 4 cz??ci ?eby zobaczy? jakie wyjdzie zdj?cie np. z ró?nym balansem bieli lub z ró?n? korekcj? ekspozycji. Jest dobra wbudowana lampa b?yskowa, z mo?liwo?ci? pod??czenia zewn?trznej. Jest szeroki k?t 26 mm. Jest funkcja kompensacji cienia, która czasem si? przydaje. Aparat super pod??cza si? do komputera, wystarczy pod??czy? kabel USB i sam si? w??cza i jest widoczny jako dysk przeno?ny bez konieczno?ci instalacji ?adnego oprogramowania i to nawet na Windows 98 (!). Do tego jest du?a i szybka pami?? wewn?trzna 47 MB. U?ywaj?c trybów kreatywnych (P,A,S,M) oraz krótkich i ?rednich ogniskowych (mniej wi?cej do po?owy zakresu) da si? tym aparatem robi? naprawd? wysokiej jako?ci zdj?cia jak na kompakt. Mamy do dyspozycji czu?o?? 64, daj?c? w dobrych warunkach praktycznie o?wietleniowych albo w gorszych przy lampie b?yskowej lub bez lampy przy stabilnie zamocowanym aparacie, praktycznie bezszumowe zdj?cia z du?? liczb? szczegó?ów. Czu?o?? 200 jest ca?kiem u?yteczna, przy 400 szum jest ju? wyra?ny ale nie niszczy drastycznie szczegó?owo?ci zdj??. Zdj?cia maj? b. ?adne kolory, nie jest przesadzone z ich nasyceniem, kontrastem, ani z nadmiernym wyostrzaniem.
Wady:
Najistotniejsz? wad? jest aberracja chromatyczna objawiaj?ca si? na kraw?dziach i bardzo obni?aj?ca jako?? zdj?? na d?ugich ogniskowych. Z kolei przy najszerszym k?cie 26 mm mamy widoczne zniekszta?cenie beczkowate, które przeszkodzi nam gdy b?dziemy fotografowa? architektur? lub inne proste motywy, ale nie przeszkodzi ju? np. przy krajobrazie. Wolny zapis na kartach XD oraz nie do ko?ca pewny auto focus w gorszych warunkach o?wietleniowych. Du?e szumy powy?ej czu?o?ci 400.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Olympus c-760
Podsumowanie:
Polecam dla osób które potrzebuj? aparatu o du?ych mo?liwo?ciach i dobrej jako?ci zdj??, a np. ze wzgl?du na rozmiar nie wchodzi w gr? lustrzanka.

 

  autor: Karen
  email widać po zalogowaniu
  22-06-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  8
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografia amatorska wszystkiego co si? rusza i nie rusza :) od 10 lat.
Zalety:
zoom, pe?ny manual, mo?liwo?? za?o?enia filtrów i konwerterów, czas B i mo?liwo?? zastosowania w??yka spustowego,
Wady:
spore winietowanie przy szeroko otwartej przys?onie
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Olympus C-760 UZ, Kodak C613, Minolta X300 i daaaawno temu zwyk?a "ma?pka"
Podsumowanie:
?wietny na wakacje i wycieczki, nie jest zbyt ci??ki wi?c mo?na wsz?dzie ze sob? zabra?, du?y zakres ogniskowych bez konieczno?ci zmiany obiektywów

 

  autor: jacentycool
  email widać po zalogowaniu
  29-05-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  9
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Amatorsko wszystkiego po trochu
Zalety:
hmmmm ogólnie aparat rewelacja pomimo paru wad lampa zoom iso nawet 800(obs?uguje 1600-3200 nie zalecam) szum jest ale do przyj?cia funkcja rozja?niania cienia funkcja przez szyb? jeszcze mo?na by?o by troch? pisa? wygodne przeskakiwanie miedzy przys?ona a czasem (+- ko?o migawki) wygodne pokr?t?o do ustawiania przys?ony i czasu du?o funkcji i scenerii automatycznych sceny nocne, przez szyb?, w pomieszczeniach i jeszcze duzzo wi?cej
Wady:
Stabilizacja obrazu przy max ZOOM i niskich czasach na?wietlania, pod s?o?ce zalecam pe?ny manual, AF przy max zoomie trzeba czasem nacisn?? 3-5 razy zanim si? dostroi mniejsze wady zdj?cia przez szyb? tylko z scenerii tryb zdj?? nocnych na manualu s?abo(mo?e s?aby fotograf :)) zdj?cia pod s?o?ce na auto s?abe tu zalecany pe?ny maual hmmm nie znalaz?em wi?cej, albo nie pami?tam :)
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
tu luka nie warto pisa?
Podsumowanie:
Opinia jak ni?ej(opinia 12), Manual pe?ny jest co prawda troch? denerwuje mnie migawka podana przez producenta 1/2000s w trybie ogniskowej 26 wyst?puje przy przys?onie 4,5 a na zoomie max ogniskowa 520 migawka wyst?puje przy przys?onie 8,przeskakiwanie mi?dzy czasem i przys?ona jest (+- ko?o migawki), co do stabilizatora zgadza sie na pe?nym zoomie przy niskich czasach na?wietlania nie sprawdza sie mini czas to 1/60-80 i wy?ej, zalecam stosowa? iso 64 max 100 wtedy zdj?cia s? super cho? na ISO 800 w nocy te? szum jest do przyj?cia, akumulatorki jak pisa?em wcze?niej SANYO ENELOOP s? rewelacyjne maj? 2000mA, ale wystarczaj? jakie? 300-350 zdj?? z podgl?dem, ---cena mo?e du?a ale wart zakupu-- mog? przes?a? par? fotek jak kto? nie wierzy co potrafi OLIMPUS

 

  autor: zuzaj3
  28-05-2008
  liczba ocen: 1
  średnia ocen: 9.0
wyposażenie w funkcje :  9
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? amatorsko od kilku lat wszystko po trochu
Zalety:
Jestem w?a?cicielk? Olypmusa od 3 tygodni. SP-570 i jego 20- krotny zoom daje du?o mo?liwo?ci. Mo?emy robi? wspania?e zdj?cia z du?ej odleg?o?ci tak by zosta? niezauwa?onym (pomocne przy fotografowaniu dzieci i zwierz?t). Pi?kne zdj?cia w zastanym ?wietle. ?wietne oddanie kolorów. Dobrze radzi sobie przy du?ym nas?onecznieniu, nawet przy du?ej ilo?ci jasnych kolorów dooko?a wy?apuje pó?cienie. Fajne efekty zdj?? seryjnych. Zaskakuj?ca moc wbudowanej lampy by?skowej i mo?liwo?? do??czenia dodatkowej. Róznorodno?? trybów wykonywania zdj?? np: zdj?cia przez szyb?- efekt u?ycia filtra polaryzacyjnego. Ciekawe efekty przy u?yciu trybu zachód s?o?ca- kolory troch? zmienione ale pi?knie oddane kszta?ty chmur. Mo?liwo?? ustawienia trybu makro i super makro (od i 1 cm).
Wady:
Jeszcze nie do ko?ca zg??bi?am instrukcj? obs?ugi, ale na tym etapie mog? powiedzie?, ?e nie widz? mo?liwo?ci pe?nego manualu, o którym juz wspomniano. Przy bardzo du?ym zoomie zdj?cia wychodz? nieostre. Stabilizacja obrazu nie zawsze dzia?a tak jak powinna, ale w wi?kszo?ci jest ok. Je?eli chodzi o zasilanie to kupcie sobie od razu dodatkowy zestaw akumulatorków, tak dla bezpiecze?stwa ;). Wy?wietlacz móg?by by? bardziej schowany, wystaje oko?o 1 mm ponad powierzchni? korpusu i ?atwo jest go zarysowa?.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Kodak, Canon
Podsumowanie:
Nie zamieni?abym go na ?aden inny. Do wszystkich zalet i wad trzeba si? przyzwyczai?. Ka?y ma inne wymagania. Najwa?niejsze, ?e mo?na wykona? nim pi?kne zdj?cia w doskona?ej jako?ci. Nie nosimy ze sob? ca?ej torby z obiektywami wszystko co jest potrzebne mamy pod rek? i mo?emy szybko zareagowa? widz?c ciekawy temat. Polecam zdj?cia wykonane Olypusem mówi? same za siebie...

 

  autor: jacentycooll
  email widać po zalogowaniu
  30-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  9
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  8
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotagrafia Amatorsko od niedawna
Zalety:
Zoom 20x super, zasilanie 4x AA polecam aku SANYO lub ich nowsz? generacje zrobi?em na nich 200 zdj?? w tym oko?o 40 z lamp? i s? jeszcze Full, lampa wbudowana wystarczaj?ca, lekki por?czny du?o programów tematycznych, w tym zza szyby do?? ciekawa opcja ale fajna jak robicie zdj?cia z szyby samochodu np. mo?liwo?? dopasowania AF manual na pokr?t?o zoom pokr?t?o przy wizjerze i przyciski lewo prawo jak kto lubi,ogólnie aparat robi ?adne zdj?cia oczywi?cie trzeba zrobi? troch? zdj?? by pozna? jego mo?liwo?ci i nauczy? sie na nim robi? jak najlepsze fotki, je?eli kto? my?li i? go kupi i b?d? pi?kne zdj?cia hmmm to tylko funkcja auto bo Manual trzeba wyczu?, to chyba oczywiste. Bardzo jasny obiektyw od 2,8 do 4,6 na 520 ogniskowej min max 8,0 czas od 15s do 1/200 (I TU UWAGA czas jest 1/200 jest dopiero dost?pny przy min przys?onie 4,6). Ogólnie polecam pomimo ceny karta 2GB i aku SANYO nowszej generacji naprawd? fajne kupujesz i s? józ na?adowane tylko sprawd?cie dat? produkcji aby nie by?y za stare 6m-cy to max je?eli starsze nie kupujcie ani tych ani innych.
Wady:
ZOOM cyfrowy nie radze go u?ywa? szkoda zdj?cia CENA RAW d?uuuugoooo nie u?ywa? stabilizacja obrazu przy d?ugich na?wietleniach dobra stabilizacja przy czasie min 1/100-150 z niektórych zdj?? jestem zadowolony z niektórych hmm mozna wyrzuci? ale mam go dopiero 1 dzie? wi?c po tygodniu mo?na powiedzie? czy warto by?o wyda? kas? :), ale my?l? ze warto odda? ju? nie mog? :)
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
hmmm lepiej nie wspomina? :)
Podsumowanie:
APARAT warty zakupu dla przeci?tnego amatora jak i nie tylko, szybko mo?na nauczy? si? jego ustawie? pe?na automatyka jak i Manual, oczywi?cie preferuje w manual inaczej kupi?bym jaka? tzw Ma?pk?, niektóre funkcje lepiej sie sprawdzaj? ni? manual trzeba po prostu wyczu? i zdj?cia b?d? pi?kne,mo?na jeszcze d?ugo pisa? o jego zaletach bo o wadach raczej ma?o, bo nic nie jest bez wad ale jest ich malutko, zalet natomiast du?o.

 

  autor: s.mok
  21-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Amatorsko od kilku lat.
Zalety:
Bardzo wygodne korzystanie z ustawie? korzystaj?c z podgl?du i pokr?t?a. Zmian? dokonuje si? b. szybko jedn? r?k? nie korzystaj?c z pe?nego meni aparatu. Zastosowanie typowych akumulatorków paluszkowych zaliczy?bym na plus. Przy na?adowanych akumulatorkach a pojemno?ci 2500mAh wykona?em 450 zdj?? z czego oko?o 60% z lamp? b?yskow? - aparat dalej by? w stanie robi? zdj?cia. Zdj?cia JPG by?y robione z krótkim czasem kadrowania i bez ich przegl?dania co mia?o pewnie decyduj?cy wp?yw na ilo??. Zgrabny, zwarty, bardzo wygodna obs?uga. Bardzo dobrze pracuje lampa b?yskowa i kolorystyka zdj?? z b?yskiem.
Wady:
Monitor LCD powinien by? schowany. Nawet folia zabezpieczaj?ca jest odrywana przy chowaniu do torby. Powinna by? dodatkowa mo?liwo?? zapisu zdj?? na innego typu karcie. Brak pilota zdalnego wyzwalania migawki (by? taki w C-77UZ). Korekty ostro?ci, kontrastu i nasycenia mog?yby mie? wi?kszy gradient, ale to mo?e by? indywidualna sprawa. Ogólna wada OLYMPUSA - zakup aparatu z dystrybucji np. niemieckiej - instrukcja polska nie do zdobycia (tajna)
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
IXUS V2, C-770UZ, PS A620
Podsumowanie:
Zdecydowanie polecam dla wi?kszo?ci amatorów fotografii.

 

  autor: Tal-Rash
  email widać po zalogowaniu
  18-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  7
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografia amatorska od 5 lat
Zalety:
jako?? zdj??, mo?liwo?? ustawie?, obs?uga, waga w sam raz, 10mpix, 20 zoom, czad! Aparat generalnie to poprawiony z podkr?conymi parametrami Sp-560 takie mam odczucie po u?ytkowaniu obu jednak... Szybszy start. Aparat znacznie szybciej od 550 i 560 w??cza si? i gotowy jest do pracy.
Wady:
W 570 zoom przy obiektywie i na dodatek elektryczny to pora?ka! Reaguje z opó?nieniem (silniczek zooma), w porównaniu do 560 koszmar!!! Mo?e jest bardziej dok?adny ale opó?nienie sekundowe mnie dra?ni na ka?dym kroku. Ekran lcd powinien by? bardziej wkl?s?y (schowany w korpusie) tak jest bardzo podatny na wszelkie ryski. No i meniu po prawej i lewej. Do d*py. W 560 ca?o?? mamy po prawej daje to pewne trzymanie aparatu lew? i konfigurowanie praw?. Tu trzeba i lew? i praw? naciska? co wyd?u?a konfiguracje i pogarsza trzymanie no i na koniec zapis. Zapis jest tak wolny ?e zd??? zje?? obiad. Karta typu M xD nie sprawdza si?. WOLNO koszmarnie WOLNO! Przy 10mpix istne piek?o. 10 zdj?? seryjnych i 15 sekund aparat jest martwy bo trwa zapisywanie........................trwa.......................................nadal trwa.......................................................................................jeszcze nie sko?czy?.................................................................ju? uciek?o mi kilka dobrych kolejnych uj??............................................k**wa d?ugo jeszcze?......................................nadal zapisuje...................................a niech to szlak ju? nie robie zdj?? dzi?............................................koniec :)
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Olympus C5000 Olympus sp 550 Olympus sp 560 Olympus sp 570
Podsumowanie:
Dla kogo? komu nie potrzebny jest 2x wi?kszy zoom i zadowoli si? 8mpixelkami polecam 560. Mam wra?enie ?e 570 zosta? zrobiony na si??. Chcieli za du?o poprawi? i spartaczyli kilka zalet 550 i 560, a wystarczy?o doda? 20x zoom 10mpix zostawi? wygl?d zewn?trzny, obs?ug? i nie tworzy? wodotrysków typu zoom ala ostro?? w lustrzankach.

 

  autor: Tomek
  17-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  8
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  10
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? na co dzie?, raczej nie profesjonalnie ale bardziej ni? amatorsko.
Zalety:
Super zoom, mnóstwo mo?liwo?ci, prosta obs?uga, zadziwiaj?co dobra lampa b?yskowa. Raczej nie ma lepszego kompakta.
Wady:
S?aba stabilizacja obrazu przy max zoomie, szumy na wysokim iso i w pomieszczeniach przy ?wietle sztucznym, cz?sto wychodz? rozmyte zdj?cia.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Canon
Podsumowanie:
Najlepszy w swojej klasie.

 

  autor: Jerzyk
  05-04-2008
wyposażenie w funkcje :  9
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  9
zdjęcia :  8
cena/możliwości :  7
ocena globalna :  8
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
...fotagrafuj? amatorsko od...
Zalety:
Oczywi?cie ?e jest pe?ny manual, ustawienie czasu lub przes?ony prze??cza si? przyciskiem korekcji ekspozycji....ale to pewnie jest napisane w instrukcji.... Generalnie jestem zadowolony z tego aparatu, zwarty, lekki, ca?kiem niez?a optyka, prosta i szybka obs?uga, wbudowana lampa bardzo mnie zaskoczy?a na plus...
Wady:
mimo wszystko zasilanie, lepszy by?by dedykowany aukumulator, wolne karty xd, brak akcesoriow np. filtra UV, wy?wietlacz móg?by by? nieco g?ebiej osadzony zabezpiecza?oby to przed zarysowaniami...
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Canony: EOS 300, Ixus Nikony: F75, D70
Podsumowanie:
D70 zabra?a córka, Oly prawie ca?kowicie mni odpowiada ;-}

 

  autor: amator
  04-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  8
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Amator. Fotografuj? wszystko po trochu od 3 lat
Zalety:
Du?y Zoom P?ynna regulacja ogniskowej na pier?cieniu swietnie si? sprawdza. Zdjecia wychodz? super!!! Dobra lampa b?yskowa Du?o funkcji do wyboru. Zdjecia seryjne powalaj? swoj? ilo?ci?,koniec z nietrafionymi uj?ciami.
Wady:
Zasilanie fakt s?abiutkie akumulatorki 2700 ,lepiej dokupi? drugi komplet. Spust migawki za wolny jak na taki aparat.Porównywa?em z Canonem S3 jest klase szybszy. Za wolny zapis na kartach pami?ci.(trwa kilka sekund) a przy RAW trwa to faktycznie znacznie d?u?ej.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Nikon Coolpix L10
Podsumowanie:
Mysl? ?e ma wi?cej zalet ni? wad a ilo?? funkcji powoduje ?e dobrze si? nim robi zdjecia(mozna by? kreatywnym)tylko troch? wolna migawka.

 

  autor: Zibi
  02-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? amatorsko od 3 lat. G?ównie fotografia rodzinna i krajobraz.
Zalety:
Nareszcie go mam. Troch? drogi ale mam nadziej? ?e warto.Du?o funkcji których trzeba si? nauczy? aby robi? szybko ?adne zdj?cia.Seria zdj?? przed zwolnieniem migawki robi wra?enie i robi je wi?cej ni? 5.Przytrzyma?em paluch d?u?ej i napstryka? chyba z 30. Filmy nagrywa d?u?ej ni? 1 min (tak pisze w opisach) Ogólnie po dwóch dniach jestem zadowolony ale jeszcze go nie pozna?em.Zdj?cia jakie wykona?em (portret,krajobraz)wychodz? ?adnie ale w pomieszczeniu u?ywam lampy bo przy wi?kszym ISO wychodz? ?rednio i lekko rozmyte ale z lamp? super.Zasi?g lampy bardzo dobry. Zoom na pier?cieniu dzia?a szybko. Po ustawieniu w opcjach na tym samum pier?cieniu ustawiam r?cznie ostro??. Menu bardzo czytelne i raczej intuicyjne.Nie potrafi? okre?li? czy go polecam czy nie bo jest to pierwszy mój taki aparat.Jest tu tyle funkcji ?e po?owy jeszcze nie pozna?em.W ustawieniach nie potrafi? znale?? tych wszystkich udziwnie? o których pisze Olympus ale wszystko przede mn?.
Wady:
Przy Zumie na max raczej zdj?cia rozmyte przy stabilizacji.Mo?e na statywie b?d? ?adniejsze.Kupi?em aku 2700 i popstryka?em ok 100 zdj?? i koniec kicha.wi?kszo?? robi?em bez lampy. Wolny zapis na kart? xD a w RAW to ju? kana?.Po opisach liczy?em na szybsz? prace procesora. Jeszcze co? czego nie rozumiem. Olympus pisze o migawce 1/2000 a tu mo?na ustawi? max 1/1000 Jeszcze jedna uwaga, nie ma pe?nego manualu. Jak ustawiam przys?on? to narzuca mi migawk? a jak ustawiam migawk? to narzuca przys?on?, innej opcji nie ma. Jak kto? to pojmie niech napisze. Jeszcze jedna uwaga, pokr?t?o zmiany ustawie? (nie zmiany parametrów ekspozycji) nie dzia?a p?ynnie tylko skokowo co jest ma?o komfortowe i wymaga wi?kszego zaanga?owania palca w przestawianie .
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Samsung A5
Podsumowanie:
Stara?em si? opisa? wszystko co zaobserwowa?em.Sam czeka?em na taki opis.Przechodz?c z samsunga A5 na olka 570 to przeskoczy?em kilka klas wy?ej i jestem raczej zadowolony.Jak co mnie zaskoczy obiecuj? napisa?. Jak kto? sprawdzi t? migawk? i pokapuje dlaczego jest 1/1000 a nie 1/2000 to niech co? napisze bo czuj? si? nabity w butelk?. Pozdrawiam

 

  autor: crossfeyder
  01-04-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? amatorsko. Fotografia przyrodnicza, pejza?e, sportowa, makro itp.
Zalety:
Aparat bardzo dobrze wykonany i ?wietnie le?y w d?oni. Extra zoom oraz regulacja na pier?cienu obiektywu. Stabilizacja obrazu radzi sobie naprawd? ?wietnie. Bardzo dobre zdj?cia i odzwierciedlenie kolorów.Ciekawe programy tematyczne i mnóstwo innych przydatnych ustawie? u?atwiaj?cych fotografowanie.
Wady:
Jeszcze nie znalaz?em
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Samsung, Olympus,
Podsumowanie:
Olympusowi wyszed? naprawd? bardzo dobry aparat.Pierwszy raz jestem naprawd? bardzo zadowolony z zakupu i mog? ?mia?o powiedzie?, ?e pos?u?y mi na d?ugo. Super.

 

  autor: fatman
  email widać po zalogowaniu
  30-03-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  9
zdjęcia :  8
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? amatorsko od kilkunastu lat. Przyroda, pejzarze, makro.
Zalety:
Zoom jest po prostu powalaj?cy i nawet dobrze ostrzy. Antywstrz?s radzi sobie nawet z maksymalnym zoomem. Bardzo dobrze wywa?ony i lekki. Pi?kne supermakra ju? od 1 cm. Du?o trybó tematycznych. Nastawa zooma kr?c?c obiektywem jest nieporównywalnie lepsza od sterowania W-T.
Wady:
Absolutna pora?ka je?eli chodzi o krótki koniec. Domy "wal? si?" do ?rodka. Bardzo du?e zniekszta?cenia beczkowate przy ogniskowej 26 mm. Ju z od 28 mm jest OK. D?ugi czas zapisu na karcie xD, ale có?... nie ma innego wyboru.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Olympus C-3040, Panasonic Lumix FX-7
Podsumowanie:
Bardzo dobry aparat typu "wszystko-w-jednym". Mia?em kupic lustrzank? Olka E-510 ale stwierdzi?em, ?e jeszcze nie doros?em do takiej pracy (noszenie torby i szklarni, zmiana obiektywów, koszty, filtry etc.). Pofoc? tym Olkiem rok a potem mo?e lustro :-)

 

  autor: GOBIK
  email widać po zalogowaniu
  26-03-2008
wyposażenie w funkcje :  10
wygoda obsługi :  10
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  10
cena/możliwości :  8
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
FOTOGRAF AMATOR
Zalety:
WSZYSTKIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wady:
BEZ WAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
CANON, NIKON
Podsumowanie:
SUPER !!!!!!!!

 

  autor: wolny NEPAL
  26-03-2008
wyposażenie w funkcje :  9
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  8
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  10
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografia rodzinna, przyrodnicza, sportowa, amatorska od ponad 20 lat.
Zalety:
Ma wszystko co potrzeba w zwartej obudowie. Znakomity zakres ogniskowej, dobra podwójna stabilizacja, mimo du?ej ilo?ci funkcji intuicyjne menu. Jak na nie lustrzank? bardzo szybki spust migawki. Zasilanie na paluszki. Sanki do lampy zewn?trznej. Korekta ekspozycji z przycisku, a nie z menu. Zumowanie na pier?cienu obiektywu
Wady:
Szumi okrutnie na 1600 (ale w tej cenie, to i tak nie?le)Innych wad przez dwa dni nie znalaz?em.
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
LOMO,Zenith,Kiew, Nikon 610,Canon 400, Olympus E510,Canon EOS 5,
Podsumowanie:
Znakomity aparat do kieszeni dla podróznika o wi?krzych wymaganiach. W ma?ym aparacie rozwi?zania godne lustrzanek. Mam go jako drugi do lustrzanki i na razie SUPER.

 

  autor: Jan
  email widać po zalogowaniu
  21-03-2008
wyposażenie w funkcje :  9
wygoda obsługi :  9
jakość wykonania :  10
zdjęcia :  9
cena/możliwości :  9
ocena globalna :  9
Olympus SP-570 UZ :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
Do?wiadczenie autora w fotografii:
Fotografuj? amatorsko od kilku lat. Interesuj? mnie: makrofotografia, pejza?e, fotoreporta?.
Zalety:
A? 20-krotny zoom regulowany pokr?t?em na obiektywie! Niska waga. Przyst?pne menu w j. polskim. Szybki autofokus. Bardzo dobre odzwierciedlanie kolorów. ?wietnie sobie radzi w trudnych warunkach o?wietleniowych. Wbrew pozorom bardzo dobra wbudowana lampa b?yskowa. Mo?liwo?? bezprzewodowego po??czenia z lamp? zewn?trzn?.
Wady:
Wygl?d aparatu z wysuni?t? rur? teleobiektywu jest karykaturalny! Aparat w ogóle nie radzi sobie z ostro?ci? w trybie AUTO! Tylko dwa w zasadzie ustawienia jako?ci zdj??: Normal i Fine (zalecam oczywi?cie Fine). Ma?o skuteczna stabilizacja antywstrz?sowa. Zasilanie przez baterie-paluszki
Inny sprz?t dobrze znany i u?ywany przez autora:
Minolta A-200.
Podsumowanie:
Pierwsze wra?enia po 2 dniach u?ytkowania: no có?, kolejny aparat z pi?knymi zaletami i wadami. Nie ma rady, trzeba sobie z tym radzi?. Unika? trybu AUTO, ustawi? na sta?e kompresj? na FINE, wielko?? zdj?? na 3M, w?o?y? kart? xD M 2GB, dokupi? dobre akumulatorki (2 komplety) oraz ?adowark? i... do roboty. Reszta zale?e? b?dzie od fotografa. Jeszcze uwaga: zoom nie jest regulowany manualnie a elektrycznie - uruchamiaj?c jego nap?d przez pokr?canie pier?cieniem na obiektywie (zamiast przyciskami na tylnej ?ciance aparatu). Rowi?zanie to jest bardziej por?czne, szybsze i dok?adniejsze.

 
Portal w oparciu o engine OS/GPL Envolution 1.25 Korzystanie z Portalu oznacza zgod? na warunki Regulaminu i Polityki prywatno?ci.