Ta witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania wyświetlanych stron dla indywidualnych użytkowników. Z takich technologii mogą też korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.
Menu g?ówne
Aparaty


Zamieszanie wokó? DPI

autor: Aramis   e-mail autora  strona www autora           opublikowano 19-02-2006, odsłon: 70720 Drukuj wszystko Drukuj aktualną stronę

Zamieszanie wokó? DPIDPI - (ang. "dots per inch") - w t?umaczeniu na j?zyk polski "punktów na cal".

1 cal = 25,4 mm = 2,54 cm

Tyle tytu?em wst?pu.
Zdawa?oby si? proste i nie pozostawiaj?ce marginesu na w?tpliwo?ci, a jednak...

Zacznijmy od próby okre?lenia elementu zwanego "punkt".
Dla aparatu cyfrowego, skanera, ekranu monitora - punkt nazywamy pikselem. Jest to najmniejszy element jaki te urz?dzenia s? w stanie odwzorowa?. Piksel opisany jest jeszcze dodatkowymi informacjami takimi jak jasno?? czy barwa. W przypadku wymienionych urz?dze? piksel mo?e reprezentowa? jeden z 256 odcieni szaro?ci lub jedn? z ponad 16 milionów barw. I wszystko by?oby dalej proste gdyby nie drukarki atramentowe. Drukarka taka, aby wydrukowa? jeden piksel dla - przyk?adu szary - robi to za pomoc? odpowiednio umieszczonych czarnych punkcików na bia?ym tle papieru. Zazwyczaj czyni to w tablicy o wymiarach 16x16 punktów. Wynika z prostego obliczenia (16x16), ?e drukarka drukuj?ca piksel o barwie czarnej wydrukuje 256 "swoich" punktów. Wró?my zatem do g?ównego tematu. Jednostka DPI mówi, ile punktów mo?na "upchn??" w linii o d?ugo?ci 1 cala. Dla przyk?adu rozdzielczo?? 300 DPI oznacza, ?e w linii o d?ugo?ci 1 cala (2,54 cm) mie?ci si? 300 punktów. Tyle, ?e wspomniana drukarka atramentowa postawi faktycznie w jednocalowej linii 300x16=4800 punktów.

Podany przeze mnie przyk?ad 300 DPI nie jest przypadkowy. Otó? chc?c otrzyma? dobr? jako?ciowo odbitk? fotograficzn? z aparatu cyfrowego trzeba zapewni? tak? w?a?nie rozdzielczo??. Poni?szym przyk?adem spróbuj? to zilustrowa?.

Chcemy wykona? w fotolabie odbitki fotograficzne o wymiarach 10cm x 15 cm. Jak zatem ustawi? aparat cyfrowy? Policzmy...
Dla uproszczenia przyjmujemy, ?e cal ma dok?adnie 2,5 cm.

Przeliczamy wymiar fotografii z cm na cale:

  • 10cm / 2,5 = 4 cale
  • 15cm / 2,5 - 6 cali

Do osi?gni?cia dobrej jako?ci potrzebujemy 300 punktów na jeden cal czyli:

  • 4 cale x 300 = 1200 punktów
  • 6 cali x 300 = 1800 punktów

Aparat cyfrowy powinien zapewni? zatem rozdzielczo?? 1800x1200 punktów. Je?li nasz cyfrak nie posiada takiej, albo podobnej rozdzielczo?ci musimy przygotowa? obraz sami w programie graficznym, lub zda? si? na prac? fotolabu (czego bardzo nie polecam). Maszyna w fotolabie skaluj?c obraz do 300 DPI (czyli do rozdzielczo?ci policzonej wy?ej) nie robi nic poza tym skalowaniem. Skalowanie ma to do siebie, ?e przewa?nie "gubi" ostro??. Efekt mo?e by? bardzo ró?ny.

Pozostaje do wyja?nienia jeszcze jeden problem. Kupuj?c atramentow? drukark? fotograficzn? czytamy w parametrach technicznych: rozdzielczo?? 4800 DPI. Zastanawiamy si? wtedy - po co? Przeciez zupe?nie wystarczy 300. Z ca?ego zamieszania najlepiej skorzystali marketingowcy :) Przypominam, ?e drukarka, aby wydrukowa? 1 punkt drukuje raster 16x16 (256) "swoich" punkcików. Zatem wykonuj?c obliczenie 4800 / 16 = 300 sprawa staje si? jasna. To marketingowe 4800 DPI odpowiada 300 DPI u maszyny fotograficznej.

Na zako?czenie kilka s?ów o tzw. informacji EXIF. Pliki graficzne (np. jpeg) pochodz?ce z aparatów cyfrowych zawieraj? cz?sto informacje dotycz?ce ró?nych parametrów obrazu (paleta kolorów, rozdzielczo??, parametry ekspozycji, model aparatu, itp). Na tej li?cie znajduje si? tez parametr DPI. Zawsze czytaj?c EXIF pliku graficznego zastanawiam si? - po co?. Co mi daje okreslenie DPI bez kontekstu wymiarów fizycznych odbitki foto? Otó? dok?adnie... NIC.
Cz?sto jestem ?wiadkiem rozmów osób ogladaj?cych swoje cyfrowe zdj?cia licytuj?cych si? "czyj aparat robi lepsze DPI" :). DPI mo?na rozpatrywa? w odniesieniu do odbitki fotograficznej, wydruku, czy wymiaru wy?wietlanego obrazu na monitorze komputera, ale nigdy samo. Pliki z ró?nych aparatów zawieraj? ró?ne "ciekawe" informacje o DPI. Dla przyk?adu Mój Canon EOS 300D zawsze podaje 180 DPI, Olympusy 144 DPI... Hmmm... Z przykrosci? stwierdzam (mo?e tu rozczaruj? kilka osób), ?e ta informacja w pliku EXIF jest ca?kowicie bezu?yteczna. Co by?my nie robili, to nasz monitor i tak jest w stanie wy?wietli? obraz w rozdzielczo?ci 72-78 DPI (zale?y od modelu).

Kiedy? zanios?em do jednego z fotolabów pliki do wykonania odbitek. Laborant zerkn?? na EXIF i powiedzia?: "marnie wyjdzie... Tylko 180 DPI). No có?... Tym "optymistycznym" akcentem ko?cz? artyku? zdaj?c sobie spraw?, ?e na pewno nie wyczerpa?em tematu, a Panu laborantowi gratuluj? dobrego samopoczucia :) W ko?cu móg? nie wiedzie? nawet co to jest EXIF...

powrót do działu FOTOGRAFIA CYFROWA | powrót do spisu działów
Portal w oparciu o engine OS/GPL Envolution 1.25 Korzystanie z Portalu oznacza zgod? na warunki Regulaminu i Polityki prywatno?ci.