Tytuł :

Jaki kompakt z dobrym zoomem

Foto.recenzja.pl / Forum : Jaki aparat wybra? ?

LadyBell - Cz, 05.05.2011 17:27
Temat postu: Jaki kompakt z dobrym zoomem??
Witajcie. Na wst?pie napisz? ?e jestem amatork?, mimo i? próbuje fotografowa? ju? od paru ?adnych lat. Kombinuje z opcjami i nie powiem czasem wychodz? ca?kiem dobre zdj?cia.

Poszukuj? kompaktu ze sporym zoomem. Interesuje si? fotografi? macro, cz?sto chodz? po górach, wi?c liczy si? dla mnie lekko?? i uniwersalno?? ( np. panoramy). B?d? te? robi? zdj?cia obiektów w ruchu, g?ównie zwierz?t.
Planuje te? zakup Raynoxa dcr 250.


Z ofert dost?pnych na rynku zainteresowa?y mnie:
* Fuji HS 10
* Canon PowerShot SX 20
ew.
* Panasonic Lumix FZ 45


Prosi?abym o rady i sugestie dotycz?ce kupna w?a?ciwego aparatu. Wertuje internet od paru tygodni i ci?gle jestem w kropce bo opinie s? ró?ne, cz?sto wr?cz sprzeczne.

Chcia?abym ?eby aparat zmie?ci? si? w przedziale cenowym 1100 - 1400 z?

przemek71 - Cz, 05.05.2011 19:26
Temat postu:
Panasonic. Najlepiej FZ-100 jak da rad? ciut naci?gn?? bud?et i tyle w temacie.

LadyBell - Cz, 05.05.2011 19:32
Temat postu:
a czemu akurat ten model?? Jakie ma mo?liwo?ci?

hensu - Pt, 06.05.2011 03:48
Temat postu:
Tu masz porównywark?
http://www.recenzje.net.pl/1-aparaty_cy ... 1962vs1746
Zwró? uwag? na wielko?? wizjera i odchylany ekran w canonie /przydatne w makro/, minusem s? aku paluszki, które musisz kupi? oddzielnie wraz z ?adowark?.
Porównaj te? inne parametry i wybierz najodpowiedniejszy dla siebie

LadyBell - Pt, 06.05.2011 07:25
Temat postu:
wybaczcie ?e spytam, ale czym dok?adnie ró?ni? si? matryce CMOS, MOS i CCD ?

hensu - Pt, 06.05.2011 07:41
Temat postu:
http://www.google.pl/search?client=fire ... j+w+Google
Mi?ej lektury

Maciej77 - Pt, 06.05.2011 12:51
Temat postu:
Czy ju? zapozna?a? si? z tematem ró?nicy mi?dzy matrycami, czy co? wyja?ni? ?

Wi?kszo?? aparatów kompaktowych wyposa?onych jest w matryce CCD 1/2.5. Liczby pikseli w aparatach wci?? rosn?, matryce s? te same. Producenci wykorzystuj? ró?nego rodzaju techniki i softy niweluj?ce szumy. W niektórych kompaktach wyst?puj? matryce CCD 1/1.8", 1/1.6", które s? wi?ksze od 1/2.5". Warto w pierwszej kolejno?ci zwraca? uwag? na wielko?? matrycy. Do 10x15 wystarcz? nawet 2, czy 3Mpix – zdj?cie zrobione telefonem komórkowym 2Mpix. Przy czym nie twierdz?, ?e aparaty z mniejsza ilo?ci? pikseli s? lepsze. Liczba pikseli nie jest g?ównym czynnikiem, który nale?y bra? pod uwag? przy wyborze aparatu.
Matryce z 10Mpix i wi?cej mo?na znale?? równie? w lustrzankach, ale one s? znacznie wi?ksze od matryc w aparatach kompaktowych. Przyk?adowo matryca APS-C z lustrzanki Canona 350d typu CMOS (lepsza od CCD) ma wymiary 22.2 x 14.8mm. W niektórych drogich lustrzankach, jak np. Canon 5D wyst?puj? ju? pe?noklatkowe matryce – odpowiadaj?ce rozmiarem klatce filmu ma?oobrazkowego (standardowy film). Taka matryca ma wymiary 36 x 24mm. Dla porównania matryca 1/2.5" ma wymiary 5.76 x 4.29mm.

Matryca FF (Full Frame) – to matryca pe?noklatkowa odpowiadaj?ca rozmiarem klatce filmu ma?oobrazkowego 35mm – standardowy film.
Matryca APS-C to matryca stosowana w lustrzankach cyfrowych mniejsza od klatki filmu 35mm. Ró?nica mi?dzy rozmiarami takiej matrycy, a rozmiarem pe?nej klatki filmu 35mm wyznacza tak zwany krop, potrzebny do okre?lenia ekwiwalentu ogniskowej obiektywu. Potocznie za matryce APS-C przyjmuje si? wszystkie rozmiary matryc mi?dzy 4/3", a matryc? pe?noklatkow?.
Matryca DX to odpowiednik APS-C w Nikonach, z kropem równym x1,5. Zwykle w opisach aparatów, matryc, czy ekwiwalentu ogniskowej obiektywu, pojawia si? wymiar "35mm". Jest to szeroko?? standardowej ta?my filmowej (czyli tzw. filmu ma?oobrazkowego) razem z perforacj? (dziurki do przesuwania filmu). Przy czym sam kadr ma wymiary 36 x 24mm i takie te? wymiary powinna mie? pe?noklatkowa matryca.


Przedstawi? ci kilka moich sugestii co do aparatów które mo?esz swobodnie wybra?.
Sony Cyber - Shot DSC HX9VB
Pentax Optio WG1 GPS
Canon PowerShot SX230 HS
Samsung WB5000

To s? moje propozycj? poczytaj troch? na temat tych aparatów mo?e który? ci si? spodoba, my?l? ?e do zdj?? które chcesz wykonywa? w zupe?no?ci wystarcz?.

LadyBell - Pt, 06.05.2011 15:27
Temat postu:
szczerze mówi?c najbardziej przypad? mi do gustu canon sx 20. S?dzicie ?e to nie jest dobry sprz?t?
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Forum w oparciu o PNphpBB2 1.2a © 2003 based on phpBB 2.0.5 © 2001, 2002 phpBB Group
To jest wersja przyjazna dla wydruku, pełna wersja znajduje się tutaj: Jaki kompakt z dobrym zoomem
Zdjęcia użytkownikow portalu zobaczysz tutaj: Zdjęcia