Tytuł :

Wycigarka do klisz.

Foto.recenzja.pl / Forum : ciemnia

zakamarek - Śr, 08.04.2009 07:13
Temat postu: Wyci?garka do klisz.
Witam.
Jak i czym mo?na zast?pi? wyci?gark? do klisz.
Jak mog? wyci?gn?? klisze bez owej wyci?garki.
Pozdrawiam.

maxpawel - Śr, 08.04.2009 07:43
Temat postu:
Trudno zrozumie? o co chodzi w tym pytaniu. Mog? si? jedynie domy?le? ?e chodzi Ci o wyci?gni?cie ko?cówki filmu (NIE KLISZY bo to jest zupe?nie cos innego) ma?oobrazkowego z kasety. Je?eli nie masz specjalnej blaszki z pazurkami to po prostu kaset? si? rozbiera. Je?eli jest to kaseta plastikowa to z jednej strony pokrywka daje si? odkr?ci?. je?eli jest to kaseta metalowa po prostu zdejmuje si? j? (blaszka spr??ynuje). Mam nadziej?, ?e nie musz? dodawa?, ?e rzecz ca?? robi si? w zupe?nych ciemno?ciach...

Dodatkowa uwaga - nie wiem jakim aparatem focisz, ale wi?kszo?? aparatów z elektrycznym transportem filmu (równie? kompaktów) pozwala na ustawienie zwijania filmu z pozostawieniem ko?cówki. Oczywi?cie w przypadku ZENITA 12 czy PRAKTICY serii L (LLC, PLC MTL etc) to mo?liwe nie jest, bo tam film zwija si? r?cznie, ale mo?na si? nauczy? charakterystycznego momentu zsuwania si? filmu ze szpulki zbiorczej.

zakamarek - Śr, 08.04.2009 12:17
Temat postu:
canon 50 - nie ustawia?em nie próbowa?em nawet.

PeBe - Śr, 08.04.2009 12:32
Temat postu:
Canon 50 - funkcja indywidualna nr 2. Standardowe ustawienie 0 - ko?cówka filmu jest wci?gana do kasetki, ustawienie 1 - ko?cówka jest zostawiana na zewn?trz.
Nie pami?tam gdzie, ale czyta?em opis wyci?gni?cia ko?cówki filmu z kasetki przy u?yciu dwóch kawa?ków filmu na podobnej zasadzie jak wyci?gark?.

Evanes - Nie, 13.06.2010 12:20
Temat postu:
Dawno nikt nie pisa? tutaj, mo?e komu? przyda si?.
Nie chce mi si? robi? foto instrukcji bo problem jest ?atwy do rozwi?zania.
1) dwa paski papieru dosy? grubego szeroko?ci filmu i d?ugo?ci ok 10 cm. Mnie wystarcza?y dwa bilety MZK do tego.
2) jeden pasek wsuwamy do kasety dosy? daleko. On b?dzie uk?ada? si? po ?ciance kasety.
3) drugi pasek zaginamy na ko?cu. Takie ok 3-4mm zagi?cie. Wk?adamy do kasetki zagi?ciem w stron? poprzedniego paska na g??boko?? ok 1,5-2 cm.
4) kr?cimy szpul? kasety tak jakby?my wkr?cali film. Powoli. B?dzie s?ycha? (i czu?) kiedy koniec filmu przelatuje przez zagi?cie.
5) w tym miejscu konczymy kr?ci? do ty?u. Zmieniamy kierunek u?miech robimy ze 2 obroty I trzymaj?c szpulk? wsuwamy drugi pasek papieru.
6) mamy w ?rodku kasety koniec filmu pomi?dzy paskami papieru.
7) wyci?gamy z ?yciem, ale nie szarpiemy u?miech oba paski papieru
No i mamy koniec filmu na dworze
u?miech

tylkoJa - Nie, 13.06.2010 12:22
Temat postu:
ja po prostu wskadzan no? do kasetki i j? psuje w ten sposób otwieraj?c ;P ?adna filozofia szcz??liwy

Evanes - Nie, 13.06.2010 12:41
Temat postu:
wybuch ?miechu
Barbarzy?ca
I co dalej? Kasetka zabita. Trzeba kombinowa? jak zanie?? z ciemno?ci? do wywo?ania. Jeszcze przecie? mo?e tak by? ?e to wcale nie na?wietlony film by?. Mi si? to cz?sto zdarza?o, wkr?ci? ko?cówk? niena?wietlonego filmu.
szcz??liwy
Nó? wol? wbija? gdzie indziej cool

tylkoJa - Pn, 14.06.2010 00:13
Temat postu:
Barbarzy?ca? Dlaczego? Sprawa jest prosta, nie rozbijam ca?ej kasetki, tylko „odginam” jej zewn?trzn? ?ciank?, potem wyjecie pocz?tkowej cz??ci filmu, odpowiednie jej przyci?cie i za?o?enie do koreksu to pestka. Chod? mo?e dla mnie to pestka, mam wieloletni? praktyk? i nie potrzebuje ?wiat?a nawet do przycinania filmu j?zyk

A co do no?a, tak te? mog? wbi? gdzie? indziej, ale to inny, fajniejszy ni? ten, którym otwieram kasetki ;>

Evanes - Sb, 19.06.2010 18:44
Temat postu:
tylkoJa napisał:

A co do no?a, tak te? mog? wbi? gdzie? indziej, ale to inny, fajniejszy ni? ten, którym otwieram kasetki ;>


u?miech
No tak, ja mu o ocaleniu kasetki a on my?lami gdzie indziej.
Chocia?, te? mo?e by? fajnie. Tylko uwa?a? ?eby nie przewo?a?.
wybuch ?miechu

tylkoJa - Nie, 20.06.2010 12:32
Temat postu:
Ale ja jestem Ona a nie On :>

Evanes - Nie, 20.06.2010 13:28
Temat postu:
tylkoJa napisał:
Ale ja jestem Ona a nie On :>


Przepraszam u?miech
Z drugiej strony, lepiej ju? nie wspominajmy o tym no?u. Ch?opaki zaczn? si? zastanawia? za du?o.
wybuch ?miechu
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Forum w oparciu o PNphpBB2 1.2a © 2003 based on phpBB 2.0.5 © 2001, 2002 phpBB Group
To jest wersja przyjazna dla wydruku, pełna wersja znajduje się tutaj: Wycigarka do klisz.
Zdjęcia użytkownikow portalu zobaczysz tutaj: Zdjęcia